HİZMETLERİMİZ

Proje ve Mühendislik

Konut ve ticari yapıların projelerinin çevresel etkiler dikkate alınarak hazırlanması, ilgili kurumlarda tescil edilmesi, belediye teşkilatlarında imar ve inşaat ruhsatının çıkarılması, danışmanlık hizmetleri, proje yönetimi ve inşaat imalatının planlanması, yapı maliyetlerinin hesaplanması, işveren adına bağımsız kontrolörlük hizmetlerinin yapılması, kesin hesaplamaların hazırlanması gibi proje ve uygulama aşamasında gerekli görülen her noktada çözüm üretmek için yanınızdayız.

İmar Barışı

Mevcut bina rölevesinin alınması, Çevre ve şehircilik bakanlığı üzerinden Yapı Kayıt Belgesi Bilgi girişinin yapılması, yatırılacak harçların her bağımsız bölüm için ayrı ayrı hesaplanması, zemin tespit tutanağı ve her türlü harita işlemlerinin yaptırılması, kat mülkiyeti için gerekli mimari proje çizimi ile gerekli evrakların hazırlanması ve kat mülkiyeti tesisi işleminim yapılması aşamasında gerekli görülen her noktada çözüm üretmek için yanınızdayız.

Kat Karşılığı İnşaat

Arsalarınız kat karşılığında değerlendirilip karşılığında lüks daire verilerek zamanında teslim edilir. Kat karşılığı inşaat işlemlerinde yanınızdayız.

Kentsel Dönüşüm

Mevcut binanızın kentsel dönüşümü ve yenilenmesi için gerekli görülen her noktada çözüm üretmek için yanınızdayız.